icon

Certificări obţinute


Certificat DNV - Management al Calităţii ISO 9001:2015

Vânzarea şi instalarea de echipamente şi sisteme specifice navigaţiei şi controlului navigaţiei. Vânzarea şi instalarea de echipamente şi sisteme destinate situaţiilor de urgenţă, utilizate la stingerea incendiilor.

Certificat de Membru al ITS România

Organizaţia din România ce are ca scop implementarea Sistemelor Inteligente de Transport. Este o organizaţie non profit, non guvernamentală, patrimonială şi apolitică, a cărei scop este de a încuraja, coordona, susţine şi, respectiv, de a promova, integra şi a implementa Sistemele de Transport Inteligent în România.

Aprobare CCNR (ZKR) - Comisia Centrală pentru Navigaţia pe Rin

Certificare pentru instalarea şi întreţinerea sistemelor de ape interioare AIS şi tahograf, în conformitate cu standardele şi procedurile impuse de WSV-FVT (Wasser- und Schifffahrtsverwaltung des Bundes - Fachstelle der WSV für Verkehrstechniken).

Înregistrare TRAC pentru identificare internaţională

Numărul TRAC (TRACE Registered Access Code) este atribuit companiilor pentru promovarea transparenţei, oferind un sistem "due diligence" de acces rapid la datele de identificare, documente publice şi verificări pe liste guvernamentale internaţionale. Compania Ultrans TM este înregistrată cu numărul TRAC 5159-2894-4023.

Certificat alocare Cod NATO NCAGE de agent economic

Emis de Biroul Naţional de Codificare pentru a fi utilizat în cadrul Sistemului de Codificare NATO. Pentru a putea încheia un contract de achiziţii cu Ministerul Apărării Naţionale, furnizorul trebuie să obţină în prealabil codul de agent economic atribuit de Biroul Naţional de Codificare.

Certificate Saab TransponderTech

Pentru activităţile de reprezentare, consultanţă, instruire, instalare, calibrare, punere în funcţiune, service, mentenanţă şi operare a produselor oferite de Saab TransponderTech.

Certificate Emerson Process Management

Pentru activităţile de reprezentare, consultanţă, punere în funcţiune, service şi mentenanţă a produselor Damcos, Rosemount Marine şi LevelDatic.

Certificat Marble Automation

Pentru activităţile de reprezentare, consultanţă, instruire, instalare, punere în funcţiune, calibrare, service şi mentenanţă a produselor oferite de Marble Automation.

© 2016 Ultrans TM